Det er NHFs ønske å samle alle hapkido utøvere i Norge i NHF. Forbundet er tenkt ønsket å være en felles arena for felleskap, trening og sammen prøve å utvikle hapkido i Norge på en positiv måte. I den forbindelsen ble det arrangert en felles treningssamling søndag 23. Nov i lokalene til Ryen Kampsport, som ett første initiativ for å møtes, snakke sammen og stake ut en vei fremover.

Etter nesten fem timer med trening ble det avholdt ett lite møte hvor det ble stiftet ett interimstyre som skal være aktivt inntil ett nytt styre kan bli valgt.

Roy Rolstad, Henrik Hunstad, Edward H. Valholm og Carlos Sandoval Diaz
Blant deltakerne var: Henrik S. Hunstad, Erik Båreim, Roy Rolstad, Carlos Sandoval Diaz, Bjørn Haugsbø, Christian Thaule Hatt, Ronen Rafael Golan, Edward H. Valholm, Per D. Solhaug, Haakon Aakre, Thomas Kringstad.