NHF ble stiftet for flere år siden, men hadde i starten liten eller ingen aktivitet, frem til 2018.

Flere instruktører med mastergrad har dog sett behovet for et samlende organ, og ønsket derfor å revitalisere NHF. Det ble bestemt at første steg i å samle Hapkido i Norge skulle gjøres ved å invitere til et seminar hvor masterinstruktører fra forskjellige organisasjoner var representert.

Dette seminaret ble avholdt i Ryen Kampsports lokaler søndag 23 september 2018.

Foreløpig fremdrift i NHF vil være å årlig arrangere en samling hvor de respektive representanter for de internasjonale forbund underviser og elever fra forskjellig klubber kan møtes.

Videre jobbes det med å lage en standard for godkjenning av Dan-grader i henhold til NHF.

Søndag 23 september ble det avholdt et møte med de fremmøte lederne, og det ble etablert et interimsstyre, som vil fungere frem til det blir valgt et offisielt styre valgt ved første planlagte årsmøte.

Interimsstyret er følgende:
Carlos Sandival Diaz 5. Dan
Edward H. Valholm 6. Dan
Thomas Kringstad 4. Dan
Roy Rolstad 5. Dan
Henrik S. Hunstad 7. Dan
Fredrik Hoel 4. Dan
Sharam Lasgari 7. Dan